Thomas og Exito

4 facts:

Jeg har arbejdet i små lokale virksomheder, og i store internationale virksomheder.

Jeg har gået på handelsskole, har brugt mine hænder og har arbejdet med succes-salg i 25 år.

Jeg har gået klædt i alt fra arbejdstøj og sikkerhedssko, til kjole og hvidt og laksko.

Jeg har arbejdet i Norge, Island, Italien, Frankrig, Sverige, Holland, USA, Schweiz, Canada og dejlige DK.

______________________________________________________________________________________

Det drejer sig om mennesker, og om at gøre folk glade, trygge og stolte!

Mine jobs har altid drejet som at gøre kunder glade.                                                                                                  

Oprigtig interesse for kundens behov, samt en god portion passion og kompetence, opbygger livslange relationer.

Mine undervisninger har fokus på netop disse ting, fordi de er altafgørende for at frembringe og fastholde vækst, samt danne grundlag for at virksomhed, ansatte, kunder og slutbrugere har succes og er glade.

Det kræver hårdt arbejde at have succes, men drives det af lysten til at vinde, så er det også sjovt.

Jeg har dyrket en individuel sport, og var i to år tilknyttet Team Danmarks elite-udviklingsprogram. Jeg bruger hver dag min lyst og vilje til sejr fra netop sportens verden.                                                                                        

Der er en klar sammenhæng mellem disse to verdner, og det bruger jeg aktivt i min undervisning og salgstræning. Det er ofte mere sigende og underholdende at høre om en sportsudøver som kæmper sig til tops, end at høre om omsætning og dækningsbidrag, men sammenligningen forstås klart af alle når jeg formidler det. 

Jeg arbejder sammen med mange forskellige brancher, og sidder i en bestyrelse hvor jeg er ansat som kritisk sparringspartner, med fokus på intern struktur, formidling af budskaber til kunder, opdyrkning af nye internationale kunder, mv.

Éxito tilbyder kurser indenfor:

  • Salg og relationsopbygning.
  • Intern struktur, mødekultur og arbejdsgange.
  • Verbal kommunikation og styring af samtalen.
  • Telefonsalg og kommunikation i telefonen.
  • Motivation af medarbejdere og teams.
  • Nedsat fravær og om at tage ansvar.
  • Reklamationshåndtering.
  • Events og Messer.
  • Foredrag.

Jeg har selvfølgelig færdige koncepter, men opfordrer til forudgående samtaler hvor jeres vision, mission og frustration, altid danner grundlag for den undervisning der skal finde sted.

Navnet, Éxito betyder succes, og denne succes skaber vi sammen.

Interesseret i at høre mere? klik her

Med venlig hilsen

Thomas Pallesen